Eines d’intel·ligència artificial IA més populars del 2024

El panorama de la Intel·ligència Artificial va evolucionant a una gran velocitat, una trajectòria que està destinada a revolucionar com vivim, treballem i juguem. A nivell professional, les eines IA el 2024 han passat de ser una novetat a una necessitat, transformant negocis i fluxos de treball de múltiples maneres. Coneix les eines d’intel·ligència artificial més populars del 2024.

En aquest article, explorem les principals eines IA 2024 que estan redefinint la productivitat i la creativitat el 2024. Ja siguis un emprenedor, creador de contingut o algú a la recerca de productivitat, aquests companys d’IA ofereixen una ullada a un futur on el potencial humà es veu augmentat per la intel·ligència de les màquines.

Quines són les eines d’intel·ligència artificial més populars el 2024?

 

Eines Intel·ligència Artificial IA 2024 Chatbots

Agents conversacionals: Chatbots

 • ChatGPT
  ChatGPT és una de les eines d’intel·ligància artificial (IA) més populars el 2024. És una eina de processament de llenguatge natural desenvolupada per OpenAI, dissenyada per mantenir converses coherents i proporcionar respostes informatives i contextuals.

  • Proporciona respostes detallades i contextuals.
  • Ajuda a la redacció de documents.
  • Pot codificar i oferir suport tècnic.

ChatGPT

 • Claude 2
  Claude 2 és un assistent virtual avançat desenvolupat per Anthropic, conegut per la seva capacitat per oferir interaccions naturals i precises.

  • Millora la interacció natural amb respostes precises.
  • Ofereix insights útils i contextuals.
  • Personalització avançada segons necessitats de l’usuari.

Claude 2

 • Bing AI
  Bing AI és una integració d’intel·ligència artificial al motor de cerca Bing, que proporciona respostes ràpides i detallades a les consultes dels usuaris.

  • Integra cerca en línia amb capacitats d’IA.
  • Respon preguntes complexes de manera informativa.
  • Millora l’experiència de cerca amb dades actualitzades.

Bing AI

Eina de contingut Intel·ligència Artificial IA 2024

IA en la creació de contingut

 • Jasper
  Jasper és una plataforma d’escriptura assistida per IA que ajuda els creadors de contingut a generar textos creatius i persuasius.

  • Ofereix suggeriments recolzats per dades.
  • Adapta l’estil al públic objectiu.
  • Genera contingut creatiu i persuasiu.

Jasper

 • Copy.ai
  Copy.ai és una eina de IA que genera text automàticament per a diferents necessitats de màrqueting i contingut.

  • Genera text ràpidament.
  • Facilita la creació de contingut publicitari.
  • Adapta el to i l’estil segons l’audiència.

Copy.ai

 • Anyword
  Anyword utilitza intel·ligència artificial per optimitzar el contingut escrit, ajustant-lo per a diferents audiències i plataformes.

  • Optimitza contingut per a diferents plataformes.
  • Utilitza dades per millorar l’eficàcia del text.
  • Personalitza missatges segons el públic objectiu.

Anyword

Eina Intel·ligència Artificial IA 2024 Gramatica

Correctors gramaticals i eines de reescriptura

 • Grammarly
  Grammarly és una eina en línia que ajuda els usuaris a corregir errors gramaticals i millorar lestil de la seva escriptura. És una de les eines més populars d’intel·ligència artificial el 2024, en aquest cas inclosa en aquest famós corrector gramatical.

  • Corrigeix ​​gramàtica i ortografia.
  • Ofereix suggeriments d’estil i de to.
  • Manté la veu de l’autor mentre millora la claredat.

Grammarly

 • Wordtune
  Wordtune és una eina de reescriptura que ajuda els usuaris a expressar les seves idees de manera més clara i efectiva.

  • Reescriu oracions per a més claredat.
  • Ofereix diverses alternatives de redacció.
  • Facilita la comunicació efectiva i fluida.

Wordtune

 • ProWritingAid
  ProWritingAid és una eina d’escriptura integral que ofereix anàlisis detallades d’estil i gramàtica per millorar la qualitat del text.

  • Anàlisi detallada d’estil i gramàtica.
  • Suggeriments per millorar l’estructura del text.
  • Integració amb diverses plataformes d’escriptura.

ProWritingAid

 

Eina Edició vídeo Intel·ligència Artificial IA 2024

Creació i edició de vídeos

 • FlexClip
  FlexClip és una plataforma d’edició de vídeo i generació de contingut impulsada per IA que ofereix una varietat d’eines avançades per crear vídeos d’alta qualitat.

  • Converteix text en vídeos de forma automàtica i ràpida.
  • Transforma text en veu en off de manera natural i fluida.
  • Genera subtítols automàticament precisos.

FlexClip

 • Descript
  Descript és una plataforma d’edició de vídeo i àudio que permet als usuaris editar contingut mitjançant transcripcions.

  • Edició de vídeo i àudio amb transcripcions precises.
  • Elimina automàticament farcits i errors.
  • Eines d’edició col·laborativa.

Descript

 • Wondershare Filmora
  Wondershare Filmora és un programari dedició de vídeo fàcil dusar que ofereix eines professionals i efectes visuals.

  • Edició professional de vídeo amb eines intuïtives.
  • Àmplia biblioteca d’efectes i transicions.
  • Compatible amb múltiples formats de vídeo.

Wondershare Filmora

 

Eines Intel·ligència Artificial IA 2024 Generació imatges

Generació d’imatges impulsada per IA

 • DALL·E 3
  Una altra de les eines populars d’intel·ligència artificial (IA) el 2024 d’OpenAI. DALL·E 3 és una eina d’OpenAI que genera imatges detallades a partir de descripcions textuals.

  • Genera imatges detallades a partir de text.
  • Alta qualitat i resolució a les imatges.
  • Personalització segons les especificacions de l’usuari.

DALL·E 3

 • Midjourney
  Midjourney és una plataforma de generació d´imatges que crea visuals artístics i realistes a partir de descripcions textuals.

  • Crea visuals artístics i realistes.
  • Processament ràpid de les sol·licituds d’imatge.
  • Àmplia varietat d’estils i temes visuals.

Midjourney

 • Stable Diffusion
  Stable Diffusion és una eina de generació d’imatges que permet als usuaris crear imatges d’alta qualitat amb un control creatiu avançat.

  • Generació d’imatges amb alta qualitat.
  • Control creatiu i personalització avançada.
  • Ús eficient de recursos computacionals.

Stable Diffusion

 

Eines Intel·ligència Artificial IA 2024 Veu i música

Generació de veu i música

 • Murf
  Murf és una eina de generació de veu en off que crea veus realistes per a diferents projectes.

  • Crea veus en off realistes.
  • Àmplia varietat de veus i accents.
  • Adaptació a diferents projectes i necessitats.

Murf

 • Lovo.ai
  Lovo.ai és una plataforma avançada de síntesi de veu impulsada per intel·ligència artificial que ofereix una solució ràpida i eficient per a la creació de veus en off realistes. Amb una àmplia gamma de veus personalitzables i capacitats d’adaptació de to i emoció, Lovo.ai és ideal per a creadors de contingut, desenvolupadors de jocs, professionals de màrqueting i més.

  • Veus en off realistes.
  • Adaptació de to i emoció.
  • Interfície fàcil d’utilitzar.

Lovo.ai

 • AIVA
  AIVA és una eina de composició musical assistida per IA que crea música personalitzada d´alta qualitat.

  • Compon música personalitzada.
  • Alta qualitat en la producció musical.
  • Àmplia varietat de gèneres i estils.

AIVA

 

Eines Intel·ligència Artificial IA 2024 Coneixement

Gestió del coneixement i fonamentació d’IA

 • Mem
  Mem és una plataforma de gestió del coneixement que organitza informació de manera eficient i accessible.

  • Organitza informació de manera eficient.
  • Accés ràpid a dades importants.
  • Integració amb altres eines de productivitat.

Mem

 • Notion AI Q&A
  Notion AI Q&A és una eina de gestió del coneixement que utilitza intel·ligència artificial per proporcionar respostes precises i útils.

  • Respostes precises impulsades per IA.
  • Facilita la gestió del coneixement.
  • Integració amb Notion per a una millor organització.

Notion AI

 • Personal AI
  Personal AI ajuda a organitzar i accedir a informació personal de manera intuïtiva, millorant la productivitat.

  • Organitza i accedeix a informació personal fàcilment.
  • Personalització avançada segons les preferències de l’usuari.
  • Eines per millorar la productivitat personal.

Personal AI

 

Eines Intel·ligència Artificial IA 2024 Gestió projectes

Gestió de tasques i projectes

 • Asana
  Asana és una eina de gestió de projectes que utilitza intel·ligència artificial per predir i prioritzar tasques.

  • Predicció i priorització de tasques amb IA.
  • Integració amb múltiples eines de treball.
  • Visualització clara del progrés del projecte.

Asana

 • Any.do
  Any.do és una aplicació de gestió de tasques que proporciona recordatoris intel·ligents i sincronització entre dispositius.

  • Recordatoris intel·ligents per a tasques importants.
  • Sincronització entre dispositius.
  • Eines per millorar la productivitat diària.

Any.do

 • ClickUp
  ClickUp és una plataforma de gestió de projectes i productivitat impulsada per intel·ligència artificial que ajuda els equips a organitzar tasques, projectes i fluxos de treball de manera eficient. Amb una àmplia gamma de característiques personalitzables, ClickUp està dissenyada per adaptar-se a les necessitats específiques de qualsevol equip, millorant la col·laboració i la productivitat.

  • Gestió integral de tasques i projectes.
  • Automatització i plantilles.
  • Col·laboració i comunicació en equip.

ClickUp

Eines de transcripció d'Intel·ligència Artificial IA 2024

Assistents de transcripció i reunions

 • Fireflies
  Fireflies és un assistent de reunions que transcriu i ressalta automàticament les converses importants.

  • Transcripció automàtica de reunions.
  • Resums i destacats de converses.
  • Integració amb plataformes de videoconferència.

Fireflies

 • Otter.ai
  Otter.ai és una plataforma avançada d’intel·ligència artificial que s’especialitza en la transcripció i la presa de notes automàtiques per a reunions, entrevistes i conferències. Amb la seva tecnologia de reconeixement de veu dúltima generació, Otter.ai permet als usuaris capturar, organitzar i compartir informació de manera eficient i precisa.

  • Transcripció en temps real.
  • Integracions amb múltiples plataformes.
  • Cerca i organització intel·ligent.

Otter.ai

 • Krisp
  Krisp és una aplicació que elimina sorolls de fons en trucades, millorant la qualitat de làudio.

  • Eliminació de sorolls de fons en trucades.
  • Millora de la qualitat d’àudio.
  • Compatible amb múltiples plataformes de comunicació.

Krisp

Eines d'Agenda 2024

Programació intel·ligent

 • Reclaim
  Reclaim és una eina de planificació que optimitza lʻagenda basada en els patrons de treball de lʻusuari.

  • Optimització d’agenda basada en patrons de treball.
  • Eines de planificació automàtica.
  • Integració amb calendaris i aplicacions de productivitat.

Reclaim

 • Clockwise
  Clockwise maximitza els períodes productius i equilibra la càrrega de treball a través de la programació intel·ligent.

  • Maximitza els períodes productius.
  • Equilibri a la càrrega de treball.
  • Eines de planificació col·laborativa.

Clockwise

 • Motion
  Motion ofereix una planificació automàtica de tasques i esdeveniments, millorant l’eficiència diària de l’usuari.

  • Planificació automàtica de tasques i esdeveniments.
  • Eines per millorar l’eficiència diària.
  • Sincronització amb altres aplicacions de treball.

Motion

Intel·ligència Artificial en organització del correu 2024

Correu electrònic: Organització de la safata d’entrada

 • SaneBox
  SaneBox organitza automàticament la safata d’entrada, classificant i prioritzant correus electrònics importants.

  • Classificació automàtica de correus electrònics.
  • Priorització de missatges importants.
  • Eines per reduir el desordre a la safata d’entrada.

SaneBox

 • Mailbutler
  Mailbutler afegeix funcionalitats intel·ligents a la gestió del correu electrònic, incloent seguiment i recordatoris.

  • Afegeix funcionalitats intel·ligents al correu electrònic.
  • Eines de seguiment i recordatoris.
  • Integració amb diverses plataformes de correu electrònic.

Mailbutler

 • EmailTree
  EmailTree automatitza l’organització i la resposta de correus electrònics, millorant la productivitat.

  • Automatitza respostes de correu electrònic.
  • Organització eficient de la safata d’entrada.
  • Eines per millorar la productivitat de l’email.

EmailTree

 

Eines més populars d’intel·ligència artificial (IA) el 2024

En conclusió, aquestes són les eines d’IA més populars que encarnen l’essència de la innovació l’any 2024, cadascuna oferint capacitats úniques per millorar la productivitat i la creativitat humana. No es tracta només de reemplaçar l’esforç humà, sinó d’augmentar-ho per aconseguir allò que abans es considerava inabastable.

Per a empreses i individus que busquen mantenir-se a l’avantguarda, integrar aquestes eines no és només estratègic, és essencial.

Estigues actualitzat, productiu i aprofita la diversitat d’eines d’intel·ligència artificial (IA) al teu abast aquest 2024. El futur no només està arribant; ja és aquí.

 

** Totes les imatges d’aquest article han estat generades per intel·ligència artificial **

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This field is required.

This field is required.

Ves al contingut